Wednesday, November 22, 2006

UKAYA COMING AT YA!be afraid. be very very afraid.

ang grupong ito ay binubuo ng apat na magugulong nilalang. sila ay galing sa mundo ng mga halimaw, o state u kung tawagin ng ibang tao.


ang misyon nila sa buhay ay magsabog ng lagim sa sangkatauhan. kung sa anong paraan, hindi pa nila alam.


sila ay ang... tan tananan! ukaya explorers.

No comments: